Chronische stress

Opdrachtgever

Pharos

Project

Animatie over chronische stress gemaakt voor mensen die moeite hebben met het begrijpen van complexe informatie. De animatie is vooraf getest door taalambassadeurs van Stichting ABC. Naar aanleiding van feedback van de doelgroep is de animatie in het voortraject op een paar punten aangepast in tekst en beeld. De uiteindelijke animatie werd hierdoor zeer goed begrepen en gewaardeerd door de doelgroep. Voor mij was het erg leerzaam om te horen hoe deze doelgroep naar beeld kijkt.

Mijn bijdrage aan dit project

Scriptbegeleiding, storyboard, graphics (gemaakt volgens de Pharos huisstijl richtlijnen), voice-over aansturing.

Animatie en audio editting in samenwerking met Vincent Koning.

Animatie helder voorlichtingsmateriaal

Opdrachtgever

Pharos

Project

Kort introductie filmpje voor een onderdeel in een online cursus van Pharos over het maken van helder voorlichtingsmateriaal door zorgprofessionals.

Mijn bijdrage aan dit project

Scriptbegeleiding, storyboard, artwork, voice-over aansturing. Animatie en editten in samenwerking met Vincent Koning.

Veens Buurt en participatie

Opdrachtgever

Veens

Project

Animatie gemaakt voor Veens. In deze animatie wil Veens laten zien dat mensen die graag iets willen doen om hun leefomgeving en hun buurt prettiger te maken maar niet precies weten hoe, bij Veens terecht kunnen voor advies.

Mijn bijdrage aan dit project

Script begeleiding, storyboard, grafics, voice-over aansturing. Animatie en editten in samenwerking met Vincent Koning.

Pharos diabetes

Opdrachtgever

Pharos

Project

Animatie gemaakt om zorgprofessionals op de expertise van Pharos te wijzen op het gebied van laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden met diabetes type 2. Vaak volgt deze groep diabetes patienten de adviezen en informatie die ze krijgen van de zorgprofessionals niet (of niet goed) op omdat ze de informatie niet goed begrijpen of niet weten hoe ze de adviezen moeten toepassen. Dit kan grote gevolgen hebben voor deze patiënten zoals voortijdig sterven. Pharos ontwikkelt eenvoudig voorlichtingsmateriaal, trainingen en adviestrajecten die ervoor zorgen dat zorgprofessionals passende hulp kunnen bieden aan deze groep diabetes patiënten.

Mijn bijdrage aan dit project

Inkorten script, storyboard, graphics, animatie en editten geluid

Health Systems animatie

Opdrachtgever

Wemos

Project

Wat is een gezondheidssysteem precies? En wat heeft gebrek aan financiering te maken met de huidige mondiale zorgpersoneelscrisis? In deze animatie wordt hier kort en bondig uitleg over gegeven.

Mijn bijdrage aan dit project

Script begeleiding, storyboard, grafics, animatie en editten. Animatie in samenwerking met Vincent Koning.

Veens mantelzorg

Opdrachtgever

Veens

Project

Veens is een welzijns organisatie in Veenendaal. Door middel van korte animaties wil Veens haar bezoekers duidelijk maken waar zij bij Veens voor terecht kunnen. Door het gebruik van animaties kan Veens een grotere groep mensen informeren en bereiken waaronder ook mensen die niet of nauwelijks willen of kunnen lezen. In deze animatie wordt de groep "mantelzorgers" belicht. 

Mijn bijdrage aan dit project

Storyboard, graphics, animatie en editten.

Wemos corporate animatie

Opdrachtgever

Wemos

Project

Wemos is een organisatie die zich richt op het verbeteren en toegankelijk maken van goede gezondheidszorg wereldwijd. Met deze animatie wil Wemos kort haar missie en visie laten zien.

Mijn bijdrage aan dit project

Storyboard, graphics, animatie en editten.

E-Health4All app prijsvraag

Opdrachtgever

Pharos

Project

Animatie die app ontwikkelaars en zorgprofessionals oproept een idee in te zenden voor het ontwikkelen van een eHealth app die ook geschikt is voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Het beste idee wint een prijs.

Mijn bijdrage aan dit project

Herschrijven script, storyboard, grafics, animatie en editten geluid

Huis van Hilde

Opdrachtgever

Plein C

Project

Voor het archeologisch centrum Huis van Hilde in Castricum is deze animatie gemaakt als onderdeel van het lespakket dat aangeboden wordt aan kinderen in de basisschool leeftijd. Het laat de verschillende aardlagen zien en hoe objecten in de bodem terecht zouden kunnen zijn gekomen. Deze objecten zijn ook terug te vinden in de tentoonstelling die de kinderen bezoeken.

Mijn bijdrage aan dit project

Storyboard, grafics, animatie en muziek

G3 inflatable tent

Opdrachtgever

G3 Presents

Project

Animatie gemaakt voor een presentatie om uitleg te geven over de voordelen van de opblaasbare tent structuur.

Mijn bijdrage aan dit project

Storyboard, grafics en animatie

Intro filmpje licht donker project

Opdrachtgever

Licht Donker Advies

Project

Intro animatie gemaakt voor een project bestemd voor alle provincies over kunstmatig licht in buitengebieden en stadse omgeving. De opdracht bestond uit het maken van een kleine animatie van een fietsend persoon die van een rurale naar een stadse omgeving fietst.

Mijn bijdrage aan dit project

Grafics en animatie