infographics

Health systems

opdrachtgever:

Wemos

Project:

Inzichtelijk maken wat een health system is.

Mijn bijdrage:

Infographic

/files/5415/9136/8380/JH_Wemos_Health-systems_500px.png